TRENING:

Zawodnicy, którzy chcą bezpośrednio przed zawodami przygotować się do udziału w Patria Cup mogą skorzystać z map znajdujących się w niedalekiej okolicy terenu zawodów. Chętnych prosimy o kontakt.